Bao thư NCK 11x16 cm
Bao thư NCK 11x16 cm
Bao thư trắng:  
- Kích thước: 11.4x16.2 cm  
- Nắp có keo thấm nước giấy F80: 220 đ/cái  
Đơn giá: 220 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 220 đ
Số lượng: