Bao thư NCK 12x18
Bao thư NCK 12x18
+ Kích thước 12cm x 18cm. + Nắp có keo dán thấm nước. + Chất liệu:  - Giấy F80: 230 đ/cái  - Giấy F100: 300 đ/cái
Đơn giá: 230 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 230 đ
Số lượng: