Bao thư NCK 13x19 cm
Bao thư NCK 13x19 cm
Bao thư trắng:   - Kích thước: 13.9 x 19.6 cm   - Nắp có keo thấm nước giấy F80: 270 đ/cái  
Đơn giá: 270 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 270 đ
Số lượng: