Bao thư cửa sổ 12x22
Bao thư cửa sổ 12x22
Bao thư cửa sổ 12x22:  - Kích thước 12x22 cm  - Nắp có keo, cửa sổ trái & phải  - Giấy F80: 304 đ/cái  - Giấy F100: 341 đ/cái
Đơn giá: 304 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 304 đ
Số lượng: