Bao thư cửa sổ 12x23
Bao thư cửa sổ 12x23
Bao thư cửa sổ 12x23: - Kích thước: 12x23 - Nắp có keo, Cửa sổ giữa - Giấy F80. Giá: 320 đ/cái
Đơn giá: 320 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 320 đ
Số lượng: