Bao thư trắng 12x23 cm
Bao thư trắng 12x23 cm
Bao thư trắng:
 - Kích thước: 12x23 cm
 - Nắp có keo thấm nước giấy F80: 306 đ/cái
 - Nắp có keo thấm nước giấy F100: 349 đ/cái
 - Nắp không keo Giấy F80: 302 đ/cái
 - Năp không keo giấy F100:345 đ/cái
Đơn giá: 306 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 306 đ
Số lượng: