Bao thư tự dính 12x23
Bao thư tự dính 12x23
Bao thư 12x23 keo tự dính giấy F80 keo tự dính Xuất xứ: Việt Nam  
Đơn giá: 320 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 320 đ
Số lượng: