Bao thư vàng A4
Bao thư vàng A4
Bao thư A4 trắng: 
- Kích thước:25x35 cm 
- A4 trắng nắp đứng không keo 


Đơn giá: 700 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 700 đ
Số lượng: