Bìa cây A4
2.000 đ
Bìa 3 dây 7F
6.000 đ
Bìa Acco nhựa
4.000 đ