Thun Dẻo Trắng Hiệp Thành
Thun Dẻo Trắng Hiệp Thành
Vui lòng gọi
Số lượng:

Thun Dẻo Trắng Hiệp Thành

Khổ lớn, trung, nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: 0,5 Kg/bịch