Thun Sữa Hiệp Thanh
Thun Sữa Hiệp Thanh
Đơn giá: 45.000 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 45.000 đ
Số lượng:

 

 

Thun sữa Hiệp Thành

Khổ lớn, trung, nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: 0,5 Kg/bịch

 

 

Từ khóa: Thun Sữa