Kẹp giấy C32
3.000 đ
Kẹp giấy C62
3.000 đ
Bấm kim10 Max
Vui lòng gọi
Bấm kim 3 Max
Vui lòng gọi
Bấm kim 10- KW Trio 5270
Vui lòng gọi
Bấm kim 10 Plus
18.000 đ
Bấm kim 3 Eagle 206A
Vui lòng gọi