Bấm kim 10 Genmes
Vui lòng gọi
Bấm lổ Genmes
Vui lòng gọi
Gỡ kim Eagle
7.000 đ
Kim số 10 Plus
3.000 đ
Kim số 10 SDI
3.000 đ
Súng bắn ghim 8513cp
Vui lòng gọi
Bìa Acco nhựa
4.000 đ
Bìa 3 dây 7F
6.000 đ
Bìa cây A4
2.000 đ
Bìa thái A4
35.000 đ