Mệnh giá: 500.000 VNĐ
Mệnh giá: 500.000 VNĐ
Đơn giá: 500.000 đ
Tiết kiệm: 15%
Giá bán: 425.000 đ
Số lượng:
     • Mệnh giá: 500.000 VNĐ 
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày 
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
Sản phẩm cùng loại