Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng
16:17 | 12/12/2012
Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng